1

Отидете на /plugins

Отстранете 000_redmine_x_ux_upgrade папка, която искате да актуализирате и качете разархивираната папка на новата версия. Като алтернатива можете да копирате архива на същото място и да изпълните командата разархивиране в конзолата.

2

Премахване на остатъци

Уверете се, че сте премахнали и всички остатъци, намиращи се в /public/plugin_assets - изтрийте 000_redmine_x_ux_upgrade папка. След това отидете на /public/themes и премахнете redminex_theme папка.

3

Инсталирайте скъпоценни камъни

от redmine_root тичам bundle install. Няма нужда от никаква миграция (рейк).

4

Restart

Рестартирайте Redmine. Въз основа на вашия хостинг доставчик / уеб сървър, ще трябва да изпълните следните команди. Пума: sudo systemctl restart redmine.yourcompany.com.service or Пътник: touch tmp/restart.txt.