Всички наши плъгини следват стандартната процедура за деинсталиране на Redmine.

1

Отидете на Root

Понижаване на базата данни чрез стартиране:
bundle exec rake redmine:plugins NAME=[plugin_name] VERSION=0 RAILS_ENV=production

Сменете [plugin_name] вкл. скобите с действителното име на плъгина, като redmine_x_gantt.

2

Отидете на /plugins

Премахнете папката с плъгин.

3

Restart

Рестартирайте Redmine. Въз основа на вашия хостинг доставчик / уеб сървър, ще трябва да изпълните следните команди. Пума: sudo systemctl restart redmine.yourcompany.com.service or Пътник: touch tmp/restart.txt.

Нуждаете се от помощ?

пр. н. е. Михал Станек

Не се притеснявайте, просто се свържете с Майкъл на support@redmine-x.com.