1

Отидете на Root и разархивирайте

Разархивирайте архива и качете папката redmine_x_project_templates да се redmine_root/plugins или качете архива на същото място и изпълнете командата за разархивиране в конзолата. НЕ променяйте името на папката на плъгина.

2

Инсталирайте скъпоценни камъни

от redmine_root тичам bundle install.

Ако скъпоценните камъни са били инсталирани правилно, това е приблизително това, което трябва да видите.

3

мигрирам

При инсталиране Плъгин Redmine X Project Templates, трябва да изпълните командата за мигриране bundle exec rake redmine:plugins:migrate RAILS_ENV=production.

Ако миграцията е минала добре, това е приблизително това, което трябва да видите.

4

Restart

Рестартирайте Redmine. Въз основа на вашия хостинг доставчик / уеб сървър, ще трябва да изпълните следните команди. Пума: sudo systemctl restart redmine.yourcompany.com.service or Пътник: touch tmp/restart.txt.

5

Разрешения за шаблон на проект

Шаблоните на проекти наследяват разрешение от проекта. Ако искате да редактирате разрешенията, отидете на ~/roles и променете разрешенията в секцията Проект.

Нуждаете се от помощ?

пр. н. е. Михал Станек

Без притеснения, просто се свържете с Майкъл на HelpDesk.